วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51

320      218
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...สายธารน้ำพระหฤทัยที่หลั่งไหลสู่ทวยราษฎร์เริ่มต้นอย่างไรดีหนอ เมื่อจะไปเรียนต่อเมืองนอกหรือคุณจะหยุดชีวิตนักวิจัยของคุณไว้แค่ Googleปฏิกิริยาออกซิเดชัน สุขภาพคน สุขภาพรถ ความเหมือนที่แตกต่าง ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพคุณรู้ไหม...ทำไมยางจึงประหยัดน้ำมันพิมเสน พิทูเนียเหยื่อล่อธรรมชาติเพื่อการจับหอบเชอรี่การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยกรรมวิธีโลหะผงการเลือกเครื่องจักรเพื่อการผลิตบล็อกประสานให้ได้คุณภาพบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...ประสบการณ์จากการฝึกงานเกียวโต เมืองนี้มีเสน่ห์การสกัดตะกั่วจากกากแร่สังกะสี (Hot Acid Leach Cake) โดยการละลายด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เริ่มต้นอย่างไรดีหนอ เมื่อจะไปเรียนต่อเมืองนอก, ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, พิทูเนีย, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, ทำไมยางจึงประหยัดน้ำมัน, บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การสกัดตะกั่วจากกากแร่สังกะสี, การเลือกเครื่องจักรเพื่อการผลิตบล็อกประสาน, หรือคุณจะหยุดชีวิตนักวิจัยของคุณไว้แค่ Google, การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, เหยื่อล่อธรรมชาติ, พิมเสน, เกียวโต เมืองนี้มีเสน่ห์, ปฏิกิริยาออกซิเดชัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51, 4 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150867
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150867. (4 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51". 4 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/150867.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่23 ฉบับที่1 เดือน ม.ค.-มี.ค.51

ไม่พบข้อมูลการรีวิว