วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.48

ข้อมูลผลงาน

  47      22     
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.48 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.48
คำอธิบาย :  วว.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
ย้อนรำลึกถึงอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์...คำตอบสุดท้ายเพื่อสุขภาพ
ว่าด้วยยุคสมัยการจัดการความรู้
สถานภาพผลไม้ยักษ์
Green Chemistry กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผกากรอง
กล้วยดิบ
เครื่องฝึกอ่านอักษรเบรลล์
ถั่วเหลืองพืชสารพัดประโยชน์
มารู้จักแมลงกับแมงกันดีกว่า
เก็บตกบรรยากาสงาน Techno Mart 2005
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์หมูทุบ
งานคาร์นิวัลที่ East Leake เที่ยวงานออกร้านแบบ SMEs ของอังกฤษ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คำสำคัญ :   มารู้จักแมลงกับแมงกันดีกว่า, Green Chemistry, วว.รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น, ย้อนรำลึกถึงอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, Techno Mart 2005, ผลิตภัณฑ์หมูทุบ, กล้วยดิบ, ผกากรอง, ยุคสมัยการจัดการความรู้, สถานภาพผลไม้ยักษ์, ถั่วเหลือง, เครื่องฝึกอ่านอักษรเบรลล์, น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, งานคาร์นิวัลที่ East Leake
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (101.81 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง