วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47

236      249
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พรรณไม้ในพระนามมหาราชินีเก็บตกบรรยากาศ 41 ปี วว. คุณภาพอากาศในบ้านกับสุขภาพดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการหมักกรด ในกระบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ สำหรับน้ำเสียที่มีโปรตีนสูงการประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่ายสมุนไพรไทย...ของดีที่มีอยู่เทคนิคและการประยุกต์ใช้หลักการตรวจสอบโดยไม่ทำลายสำหรับชิ้นส่วนวัสดุของเครื่องจักรกังหันไอน้ำScenario Planning (I)สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนผลของไทอามินในระดับต่างๆ ต่อการเจริญเติบโต การตาย และลักษณะที่ผิดปกติของลูกปลานิลผักหวานบ้าน ตอนที่ 1 วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า รักษาโรคหัวใจและมะเร็งด้วยซีลีเนียมอาหารทะเลกับสารหนูพุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เทคนิคการทำครีมและโลชันเตรียมพร้อมก่อนเลือกใช้ซอฟต์แวร์สำหรับธุรกิจ SMEsข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การประเมินฟิล์มสีป้องกันสาหร่าย, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, อาหารทะเลกับสารหนู, เตรียมพร้อมก่อนเลือกใช้ซอฟต์แวร์, ผลของไทอามิน, คุณภาพอากาศในบ้านกับสุขภาพ, ชิ้นส่วนวัสดุของเครื่องจักรกังหันไอน้ำ, ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการหมักกรด, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน, ผักหวานบ้าน, เก็บตกบรรยากาศ 41 ปี วว., พรรณไม้ในพระนามมหาราชินี, พุทธศาสตร์กับวิทยาศาสตร์, เทคนิคการทำครีมและโลชัน, Scenario Planning (I), รักษาโรคหัวใจและมะเร็งด้วยซีลีเนียม, สมุนไพรไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47, 8 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151284
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151284. (8 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47". 8 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151284.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,585)
จำนวนผู้เข้าชม (786)
จำนวนผู้เข้าชม (538)

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ค.-ก.ย.47

ไม่พบข้อมูลการรีวิว