วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46

281      260
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยพรรณไม้ในวงศ์กระดังงาในสะแกราชชนิดของปลาแบนบริเวณอ่าวไทยสาหร่าย เพื่อนที่น่ารังเกียจดวงตาของนกการพัฒนาวัคซีนเชื้อเป็นจาก Salmonellaการวิจัยข้าวหลามดง (1) : การวิเคราะห์หากลุ่มสารหลักติดขอบอินเทอร์เน็ตศูนย์ข้อมูล วว.
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ติดขอบอินเทอร์เน็ต, สาหร่าย, การพัฒนาวัคซีน, พรรณไม้ในวงศ์กระดังงา, ศูนย์ข้อมูล วว, ชนิดของปลาแบนบริเวณอ่าวไทย, ดวงตาของนก, พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย, การวิจัยข้าวหลามดง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46, 11 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151366
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151366. (11 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46". 11 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151366.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.46

ไม่พบข้อมูลการรีวิว