วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45

210      250
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ซุปปลาสกัดเข้มข้นและพร้อมดื่มพรรณไม้ในวรรณคดีไทยพิพิธภัณฑ์กองทุนเพชรของรัสเซียการปรับปรุงคุณภาพดินชั้นดินเดิม ถนนสายคลองด่าน-บางบ่อวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าสมุนไพรไทย-ของดีที่มีอยู่สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีนฝนกรดดัชนีชี้วัดผลกระทบการอ้างอิงของวารสารสำคัญหรือไม่?ยำเทคโน มุมอินเทอร์เน็ตโทษผมทำไมพรรณไม้ในวงศ์จำปาในเมืองไทยการจัดการแบบอัตโนมัติเพื่อให้โปรแกรม Windows ทำงานเร็วข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฝนกรด, สมุนไพรในเภสัชตำรับของสาธารณรัฐประชาชนจีน, การปรับปรุงคุณภาพดิน, ดัชนีชี้วัดผลกระทบการอ้างอิงของวารสารสำคัญหรือไม่, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, โปรแกรม Windows ทำงานเร็ว, โทษผมทำไม, สมุนไพรไทย, พรรณไม้ในวรรณคดีไทย, มุมอินเทอร์เน็ต, พิพิธภัณฑ์กองทุนเพชร, ซุปปลาสกัด, ยำเทคโน, พรรณไม้ในวงศ์จำปา, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45, 11 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151374
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151374. (11 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45". 11 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/151374.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,585)
จำนวนผู้เข้าชม (786)
จำนวนผู้เข้าชม (538)

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 17 ฉบับที่ 4 เดือน ต.ค.-ธ.ค.45

ไม่พบข้อมูลการรีวิว