พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ

ข้อมูลผลงาน

  491      6,420     
 
Creative Commons License
พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พื้นหลัง Powerpoint ธรรมชาติ
คำอธิบาย :  Background Powerpoint ภาพพื้นหลังธรรมชาติ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พีคค์ โหรา
คำสำคัญ :   ธรรมชาติ, พื้นหลัง, Presentation, พื้นหลังPowerpoint, background
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ, สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, คณิตศาสตร์, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, รูปภาพและการออกแบบ, สไลด์ สื่อนำเสนอ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.83 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (900.38 KB)
- ดาวน์โหลด 3 (1.22 MB)
- ดาวน์โหลด 4 (1.85 MB)