วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40

655      494
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : จริยธรรมในงานวิชาการการผลิตไคโตซานจากหัวกุ้งกุลาดำและการใช้ประโยชน์ในการดูดซับโลหะหนักยำเทคโนมุมอินเตอร์เน็ตการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราพริคลี แพร์ : ตะบองเพชรกินได้จุลินทรีย์เพื่อสิ่งแวดล้อม : การกำจัดพิษจากไซยาไนด์วท.บันทึกความก้าวหน้าในสาขาวิจัยด้านวัสดุชีวภาพวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าการนำเนื้อเยื่อกรองน้ำกร่อยชนิดที่ผลิตจากเซลลูโลสอะซิเตตกลับมาใช้ใหม่...หลังจากเสื่อมสภาพแล้วมุมกระจายข่าวข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เนื้อเยื่อกรองน้ำกร่อย, พริคลี แพร์ : ตะบองเพชรกินได้, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, ยำเทคโน, จริยธรรมในงานวิชาการ, การผลิตไคโตซานจากหัวกุ้งกุลาดำ, วท.บันทึก, สาขาวิจัยด้านวัสดุชีวภาพ, มุมอินเตอร์เน็ต, การกำจัดพิษจากไซยาไนด์, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ผลิตภัณฑ์จากยางพารา, มุมกระจายข่าว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40, 16 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152139
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152139. (16 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40". 16 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152139.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือน ก.ย.-ธ.ค.40

ไม่พบข้อมูลการรีวิว