วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40

695      490
 
Creative Commons License
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25น้ำมันปลาบริสุทธิ์จากน้ำนึ่งปลาวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าโคชินีล : สีธรรมชาติจากแมลงการใช้กรดกัดเพื่อการตรวจสอบบางส่วนของสารแทรกซึมคุณลักษณะความปลอดภัยของภาชนะโฟมบรรจุอาหารยำเทคโนระบบทันตกรรมวท.บันทึกศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วท.บันทึก, ทำอย่างไรจึงจะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC Guide 25, วิทยาศาสตร์ก้าวหน้า, ระบบทันตกรรม, หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ, ยำเทคโน, การใช้กรด, ความปลอดภัยของภาชนะโฟมบรรจุอาหาร, น้ำมันปลาบริสุทธิ์จากน้ำนึ่งปลา, สีธรรมชาติจากแมลง, ข่าวเทคโนโลยีสำหรับชาวชนบท, ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40, 16 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152160
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2562). "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152160. (16 กันยายน 2562)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40". 16 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152160.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค.-เม.ย.40

ไม่พบข้อมูลการรีวิว