อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C.

133      59
 

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C.
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

อนุสาวรีย์ลินคอล์น (อังกฤษ: Abraham Lincoln (French 1920)
อนุสรณ์สถานลินคอล์น สถานที่สำคัญใน Washington D.C. ประเทศสหรัฐอเมริกา

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สหรัฐอเมริกา, อนุสรณ์สถานลินคอล์น, Washington D.C., วอชิงตัน ดี.ซี.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล บุญลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล บุญลือ. (2564). อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C., 2 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152544
สุรพล บุญลือ. (2564). "อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C.". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152544. (2 กรกฎาคม 2564)
สุรพล บุญลือ. "อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C.". 2 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/152544.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,685)
จำนวนผู้เข้าชม (1,211)
จำนวนผู้เข้าชม (648)

รีวิว : อนุสาวรีย์ลินคอล์น Abraham Lincoln สถานที่สำคัญใน Washington D.C.

ไม่พบข้อมูลการรีวิว