สุรพล บุญลือ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,506
  104

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Tokyo tower
คำอธิบาย :  -
คำสำคัญ :   -
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุรพล บุญลือ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาต่างประเทศ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
593
ผู้เข้าชม
13,994
ดาวน์โหลด
8,806
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
Tokyo tower 1,506
การแสดงที่ไทเป 155
แคชเมียร์ ประเทศอินเดีย 142
ปาตัน เนปาล 128
ขนมปังสไตล์บาวาเลี่ยน 124

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
4 July 2019 : Independence Day USA 23 ตุลาคม 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 23 ตุลาคม 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 23 ตุลาคม 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 23 ตุลาคม 2564
4 July 2019 : Independence Day USA 23 ตุลาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล