3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

1,139      585
 
Creative Commons License
3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ความรู้เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการปฏิบัติ ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติและความรู้ที่ได้รับหลังการปฏิบัติ ความรู้ทั้ง 3 นี้ นำมาสังเคราะห์ไปสู่การต่อยอดความรู้และนวัตกรรมต่อไป
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : 3 ความรู้, มศว., กิจกรรมการเรียนรู้, การสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติ, 3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, ความรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว., LCCL Books, ความรู้ที่มีอยู่ก่อนการปฏิบัติ, ความรู้ที่ได้รับหลังการปฏิบัติ, การต่อยอดความรู้และนวัตกรรม, ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.curriculumandlearning.com/upload/Books/นวัตกรรม_1569072285.pdf
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต. (2562). 3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม, 26 กันยายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153646
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต. (2562). "3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153646. (26 กันยายน 2562)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต. "3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม". 26 กันยายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/153646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 3 ความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว