แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ

2,332      1,241
 
Creative Commons License
แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เอกสารแนะนำ, แผ่นพับ, แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ, คดีปกครอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ, 26 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15589
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). "แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15589. (26 มีนาคม 2559)
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. "แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ". 26 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15589.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว