สำนักงานศาลปกครอง

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  33,407
  1,090

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง
คำอธิบาย :  backdrop นำเสนอที่มาของหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง ทั้ง 19 แห่ง ใช้ประกอบการจัดนิทรรศการในงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "การบริการสารสนเทศแบบเปิด : ร่วมมือ ผสานใจ เพื่อตอบรับไทยแลนด์ 4.0" ห้อง Covetio A,B ระหว่างวันอังคารที่ 30 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
คำสำคัญ :   สำนักงานศาลปกครอง, เลาขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, วุฒิสภา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน, สำนกงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย, เลาขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, วุฒิสภา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน, สำนกงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานศาลปกครอง, เลาขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, วุฒิสภา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน, สำนกงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, สภาผู้แทนราษฎร, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, สำนักงานศาลยุติธรรม, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
484
ผู้เข้าชม
242,401
ดาวน์โหลด
240,305
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 33,407
ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง 11,148
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5 4,250
หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง 4,114
การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส 2,844

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
Infographic ชุด สาระน่ารู้คดีปกครอง ตอน สุนัขจรจัด...หน่วยงานของรัฐต้องดูแล 5 สิงหาคม 2565
Infographic ชุดสาระน่ารู้คดีปกครอง ตอนที่ 1 ผมโดนโทษทางอาญา แล้วจะปลดจากตำแหน่งอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่? 5 สิงหาคม 2565
Infographic ชุดสาระน่ารู้คดีปกครอง ตอน จะสอบเป็นข้าราชการต้องถอดเสื้อผ้า...แล้วหญิงใดจะกล้าสอบกันเล่า 5 สิงหาคม 2565
Infographic ชุดสาระน่ารู้คดีปกครอง ตอน แจกปฏิทินแต่มีรูปผู้บริหารปรากฏอยู่...ผิดไหมครับ? 5 สิงหาคม 2565
Infographic ชุดสาระน่ารู้คดีปกครอง ตอน ขอเปลี่ยนชื่อแบบมีเว้นวรรณระหว่างชื่อ...จะทำได้ไหม 5 สิงหาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 backdrop แนะนำหน่วยงานเครือข่ายห้องสมุดกฎหมาย การเมือง การปกครอง 33,407 1,090
2 ตราสัญลักษณ์ศาลปกครอง 11,148 7,085
3 หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5 4,250 1,330
4 หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง 4,114 2,904
5 การอบรมการจัดสวนถาดแคคตัส 2,844 8,531
6 การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน 2,820 1,193
7 แผ่นพับ แนะนำศาลปกครอง ภาษาอังกฤษ 2,425 1,290
8 การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน 1,630 885
9 ภาพถ่ายด้านหน้าอาคารศาลปกครอง 1,537 1,123
10 ประเภทของคดีปกครองโดยสังเขป : กฎหมายเปรียบเทียบ 1,518 311