หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง

3,891      2,807
 
Creative Commons License
หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หนังสือที่จัดทำขึ้นในโอกาสการจัดสร้างพระพุทธมหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง โดยจะบอกเล่ารายละเอียดทั้งหมดในทุกขั้นตอนของการจัดสร้าง อาทิ การหล่อแบบองค์พระ , การเททองหล่อพระ , การจัดพิธีพุทธาภิเษก เป็นต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สร้างพระ, หนังสือที่ระลึก, ที่ระลึก, พระพุทธรูปประจำศาล, การหล่อแบบองค์พระ, พระพุทธมหากรุณาประชานาถ, ศาลปกครอง, พิธีพุทธาภิเษก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง, 23 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15059
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). "หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15059. (23 มีนาคม 2559)
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง. "หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง". 23 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15059.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนังสือที่ระลึกการจัดสร้างพระพุทธ มหากรุณาประชานาถ พระพุทธรูปประจำศาลปกครอง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว