การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน

1,540      841
 
Creative Commons License
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การฟ้องคดี, การ์ตูน Animation, ลุงเป็นธรรม, การพิจารณาคดี, ตัวอย่างคดี, การ์ตูน, ฟ้องแทนแฟน, สารพันปัญหาคดีปกครอง, ปัญหาคดีปกครอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, กรณีศึกษา, ภาพเคลื่อนไหว
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศาลปกครอง. (2559). การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน, 27 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15672
สำนักงานศาลปกครอง. (2559). "การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15672. (27 มีนาคม 2559)
สำนักงานศาลปกครอง. "การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน". 27 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15672.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว