การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน

ข้อมูลผลงาน

  868      332     
 
Creative Commons License
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน
คำอธิบาย :  การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 01 ฟ้องแทนแฟน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   การพิจารณาคดี, ตัวอย่างคดี, การ์ตูน Animation, สารพันปัญหาคดีปกครอง, ลุงเป็นธรรม, ฟ้องแทนแฟน, การ์ตูน, ปัญหาคดีปกครอง, การฟ้องคดี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (79.09 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง