หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5

3,751      1,277
 
Creative Commons License
หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 4
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บทความสั้นคดีปกครอง, หลักกฎหมาย, ตัวอย่างคดี, คดีปกครอง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, กรณีศึกษา, กฎหมาย ระเบียบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5, 28 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15845
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. (2559). "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15845. (28 มีนาคม 2559)
สำนักงานศาลปกครอง, สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง. "หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5". 28 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/15845.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 5

ไม่พบข้อมูลการรีวิว