การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน

ข้อมูลผลงาน

  1,604      364     
 
Creative Commons License
การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน
คำอธิบาย :  การ์ตูน ชุดสารพันปัญหาคดีปกครอง 02 รอผลอุทธรณ์ก่อน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานศาลปกครอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
คำสำคัญ :   การฟ้องคดี, ตัวอย่างคดี, สารพันปัญหาคดีปกครอง, ปัญหาคดีปกครอง, การ์ตูน Animation, ลุงเป็นธรรม, การ์ตูน, รอผลอุทธรณ์ก่อน, การพิจารณาคดี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, กรณีศึกษา, VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (75.53 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง