นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 79 เดือน ตุลาคม 2562

ข้อมูลผลงาน

  837      291     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 79 เดือน ตุลาคม 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 79 เดือน ตุลาคม 2562
คำอธิบาย :  ปะการังอ่อน (Soft Coral) ถือเป็นปะการังที่มีสีสันสวยงามและดึงดูด
ใจแก่นักดำน้ำชาวไทยและทั่วโลก พวกมันได้รับสมญาว่าปะการังเจ็ดสี เช่น สีแดงสด ม่วง ชมพู เหลือง อีกทั้งยังมีรูปทรงสวยงามคล้ายกับต้นไม้หรือดอกไม้ที่พลิ้วไหวไปตามกระแสน้ำในท้องทะเลแต่ด้วยความแปรปรวนของภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อน และการคุกคามจากมนุษย์ที่ลักลอบจับมาขายในธุรกิจปลาตู้ทะเล ส่งผลให้จำนวนของปะการังอ่อนลดน้อยลงจนอยู่ในภาวะเสี่ยงใกล้สูญพันธุ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายเผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช.
คำสำคัญ :   อะพอลโล 11 เรื่องราวที่คุณอาจยังไม่.. เคยรู้มาก่อน, เตียงตื่นตัว กระตุ้นการลุกนั่งของ ผู้สูงอายุ, เพาะขยายพันธุ์ ‘ปะการังอ่อน’ ก่อนสูญพันธุ์, ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ จีน-ไทย, นิตยสารสาระวิทย์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.31 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง