VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)

1,833      205
 
Creative Commons License
VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : VDO การสาธิตทำน้ำปรุง ในขั้นตอนการปรุง ในงาน "กาดสืบสานครัวฮัก" และ "กาดสืบสานงานทำมือ" วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เครื่องหอม, งานทำมือ, ล้านนา, เชียงใหม่, น้ำปรุง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ. (2562). VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ), 25 ตุลาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158166
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ. (2562). "VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158166. (25 ตุลาคม 2562)
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, นิศารัตน์ เอกรักษา, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, อุษา ศรีสุวรรณ. "VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)". 25 ตุลาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158166.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,523)

รีวิว : VDO สืบสานงานทำมือล้านนา ตอน น้ำปรุง (ต่อ)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว