12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์

427      398
 
Creative Commons License
12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สกู๊ปแนะนำเส้นทางและสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในหนังสือชื่อ รอบเกาะ จัดทำขึ้นโดยมิวเซียมสยามเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกทางประวัติศาตร์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กรุงเทพมหานคร, รัตนโกสินทร์, สมัยรัชกาลที่ 5, สมัยรัชกาลที่ 4, Rattanakosin, ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม, ศาสนสถาน, เขตพระนคร, สมัยรัชกาลที่ 3, สะพานข้ามคลอง, สะพานโบราณ, พื้นที่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). 12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์, 13 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158927
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). "12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158927. (13 พฤศจิกายน 2562)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์". 13 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/158927.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 12 สะพานโบราณสำหรับข้ามคลองทั่วเกาะรัตนโกสินทร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว