5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว

463      659
 
Creative Commons License
5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : 5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : สกู๊ปแนะนำเส้นทางและสถานที่ต่างๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร์ในหนังสือชื่อ รอบเกาะ จัดทำขึ้นโดยมิวเซียมสยามเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่มรดกทางประวัติศาตร์วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อาคารเก่าแก่, ประวัติศาสตร์, สถานที่ท่องเที่ยว, กรุงเทพมหานคร, เขตพระนคร, มรดก, วัฒนธรรม, พื้นที่, พื้นที่ประวัติศาสตร์, คูเมืองเดิม, รัตนโกสินทร์, แหล่งเรียนรู้, สถาปัตยกรรม, architecture, มิวเซียมสยาม, Rattanakosin
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). 5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว, 13 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159063
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2562). "5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159063. (13 พฤศจิกายน 2562)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว". 13 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/159063.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : 5 ห้องสมุดในเมืองเก่าที่อยากให้คุณไปขลุกตัว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว