แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ

191      100
 
Creative Commons License
แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบสามมิติเสมือนจริงครั้งที่ 2 สิมวัดวังไฮ บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นแบบที่ขยายผลออกมาจากภาพร่างเบื้องต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แบบสามมิติเสมือนจริง, นครพนม, อุโบสถ, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, อีสาน, วัดวังไฮ, สิม, บ้านวังไฮ, การสร้างสิม, คำเตย, แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภัทราวุธ จึงเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ, 20 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160138
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). "แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160138. (20 พฤศจิกายน 2562)
ภัทราวุธ จึงเจริญ. "แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ". 20 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160138.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว