แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ

94      61
 
Creative Commons License
แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แบบสามมิติเสมือนจริงครั้งที่ 1 สิมวัดวังไฮ บ้านวังไฮ ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เป็นแบบที่ขยายผลออกมาจากภาพร่างเบื้องต้น
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุโบสถ, แบบสามมิติเสมือนจริง, อีสาน, แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ, นครพนม, คำเตย, วัดวังไฮ, การสร้างสิม, สิม, โครงการก่อสร้างสิมพื้นบ้านอีสาน, บ้านวังไฮ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภัทราวุธ จึงเจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ, 23 พฤศจิกายน 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160385
ภัทราวุธ จึงเจริญ. (2562). "แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160385. (23 พฤศจิกายน 2562)
ภัทราวุธ จึงเจริญ. "แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ". 23 พฤศจิกายน 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/160385.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,439)
จำนวนผู้เข้าชม (11,029)

รีวิว : แบบสามมิติเสมือนจริงของสิมวัดวังไฮ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว