ดอกกุหลาบ

ชื่อเรื่อง : ดอกกุหลาบ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ดอกไม้, ดอกกุหลาบ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฐิติมา ธรรมบำรุง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). ดอกกุหลาบ, 30 มีนาคม 2558. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/163
ฐิติมา ธรรมบำรุง. (2558). "ดอกกุหลาบ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/163. (30 มีนาคม 2558)
ฐิติมา ธรรมบำรุง. "ดอกกุหลาบ". 30 มีนาคม 2558: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/163.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (8,977)
จำนวนผู้เข้าชม (8,368)

รีวิว : ดอกกุหลาบ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว