ดอก และใบมอส

ข้อมูลผลงาน

  71      70     
 
Creative Commons License
ดอก และใบมอส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ดอก และใบมอส
คำอธิบาย :  ต้นมอสใบเล็กละเอียด แต่ช่วยเก็บความชุ่มชื้นให้กับไม้ใหญ่ เมื่อไรที่เห็นใบเขียวของมอสแผ่ปกคลุม นั่นคือสิ่งที่บ่งบอกให้รู้ว่าบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นสูง ยิ่งชุ่มชื้นมากต้นมอสก็จะออกดอกให้เห็น แต่ถ้าจะให้ชัดเจนถึงความงาม ก็คงต้องใช้แว่นขยายช่วยเนื่องจากก้านของดอกนั้นมีขนาดเล็กจิ๋วเท่าเส้นด้าย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สิทธิโชค เปี่ยมทองคำ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   โครงการ BRT
คำสำคัญ :   ภาพถ่าย, พืช, เห็ด, รา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ