สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1

88,173      506
 
Creative Commons License
สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : คำศัพท์, การศึกษาพิเศษ, ฝึกออกเสียง, ภาษาไทย, พูด, เด็กพิเศษ, ฝึกพูด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมจิตร ประดิษฐ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร (ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร), อานนท์ สีดาพรม, ศรัญญา ทับน้อย, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, วิลดา หอมจันทร์, อำพร โคสอน, สุพิชญา การีสรรพ์, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิรัช สิทธิจารย์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร, สมจิตร ประดิษฐ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, อานนท์ สีดาพรม, ศรัญญา ทับน้อย, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, วิลดา หอมจันทร์, อำพร โคสอน, สุพิชญา การีสรรพ์, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิรัช สิทธิจารย์. (2563). สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1, 6 พฤษภาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166670
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร, สมจิตร ประดิษฐ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, อานนท์ สีดาพรม, ศรัญญา ทับน้อย, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, วิลดา หอมจันทร์, อำพร โคสอน, สุพิชญา การีสรรพ์, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิรัช สิทธิจารย์. (2563). "สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166670. (6 พฤษภาคม 2563)
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร, สมจิตร ประดิษฐ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร, อานนท์ สีดาพรม, ศรัญญา ทับน้อย, นพรัตน์ ไทยเจริญ, ดารณี ศักดิ์ศิริผล,รศ.ดร., บัณฑิตา ลิขสิทธิ์, วิลดา หอมจันทร์, อำพร โคสอน, สุพิชญา การีสรรพ์, ธัญญลักษณ์ วงค์ทองจันทร์, วิรัช สิทธิจารย์. "สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1". 6 พฤษภาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166670.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สื่อการเรียนรู้ การแก้ไขการพูดไม่ชัด เสียง k/ก ตอนที่ 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว