คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร?

1,449      632
 
Creative Commons License
คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ "กลัวอะไรบ้าง" 1. อุณหภูมิ (อุณหภูมิ >65 องศา ไวรัส SARS-CoV จะตายทั้งหมดภายใน 5 นาที) 2. แสงแดด (แสง UVC ที่ทำลายไวรัสได้ แต่ต้องอยู่ใกล้ถึง 3 เซนติเมตรเป็นเวลา 15 นาที) 3. กรด-เบส (สารที่เป็นกรดระดับ pH < 5 หรือ เป็นเบสที่ระดับ pH > 9 สามารถหยุดไวรัส SARS-CoV) 4. สารจำพวก Detergent/Alcohol (สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก รวมถึงแอลกอฮอล์ สามารถทำลายไวรัสโคโรนาได้ดี) วิธีการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 1. กินร้อน 2. ใช้ช้อนกลาง 3. หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล 4. ใส่หน้ากากอนามัย 5. ระวังอย่าใช้มือขยี้ตา จมูกหรือปาก ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : BIOTEC, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, ไบโอเทค, NSTDA, covid 19, ไวรัสโคโรนา, nCoV, covid-19, สวทช, ไวรัสอู่ฮั่น, WuhanCoronavirus, coronavirus, covid
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2563). คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร?, 3 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166768
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. (2563). "คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166768. (3 มีนาคม 2563)
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ. "คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร?". 3 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166768.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว