ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,270
  1,084

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"
คำอธิบาย :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-CoV)" 1. แหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด 2. สาเหตุการระบาด อาจไม่ใช่ "งู" 3. เป็นแล้ว "หายได้" ไม่ตายทุกคน 4. ล้างมือด้วย "น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า" ไม่เพียงพอ 5. สั่งของออนไลน์จากจีน โอกาส "ติดเชื้อน้อย" 6. การพัฒนา "ยา/วัคซีน" มีหวัง ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คำสำคัญ :   ไวรัสโคโรนา, coronavirus, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, nCoV, ไวรัสอู่ฮั่น, WuhanCoronavirus, NSTDA, สวทช, BIOTEC, ไบโอเทค
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
8
ผู้เข้าชม
6,496
ดาวน์โหลด
2,975
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\" 3,270
คนกลัว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" แล้ว \"ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่\" กลัวอะไร? 1,295
สิงห์อมควัน เสี่ยงเป็น COVID-19 รุนแรง 568
ไม่จริง ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ผสมกับไวรัสไข้หวัดนก H5N1 จนเป็นเชื้อรุนแรง 500
What Kills the SARS-CoV-2? 480

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
สิงห์อมควัน เสี่ยงเป็น COVID-19 รุนแรง 14 เมษายน 2563
สัตว์เลี้ยงไม่แพร่ COVID-19 สู่คน 6 เมษายน 2563
คนกลัว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" แล้ว "ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่" กลัวอะไร? 3 มีนาคม 2563
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 3 มีนาคม 2563
What Kills the SARS-CoV-2? 2 มีนาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล