6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"

2,662      884
 
Creative Commons License
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 1. แหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด 2. สาเหตุการระบาด อาจไม่ใช่ "งู" 3. เป็นแล้ว "หายได้" ไม่ตายทุกคน 4. ล้างมือด้วย "น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า" ไม่เพียงพอ 5. สั่งของออนไลน์จากจีน โอกาส "ติดเชื้อน้อย" 6. การพัฒนา "ยา/วัคซีน" มีหวัง ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไวรัสโคโรนา, สวทช, nCoV, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, ไบโอเทค, WuhanCoronavirus, NSTDA, ไวรัสอู่ฮั่น, coronavirus, BIOTEC
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค). (2563). 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\", 3 มีนาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166770
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค). (2563). "6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166770. (3 มีนาคม 2563)
ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี, ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค). "6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\"". 3 มีนาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166770.


รีวิว : 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว