ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  4,784
  1,345

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"
คำอธิบาย :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-CoV)" 1. แหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด 2. สาเหตุการระบาด อาจไม่ใช่ "งู" 3. เป็นแล้ว "หายได้" ไม่ตายทุกคน 4. ล้างมือด้วย "น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า" ไม่เพียงพอ 5. สั่งของออนไลน์จากจีน โอกาส "ติดเชื้อน้อย" 6. การพัฒนา "ยา/วัคซีน" มีหวัง ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คำสำคัญ :   ไวรัสโคโรนา, coronavirus, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, nCoV, ไวรัสอู่ฮั่น, WuhanCoronavirus, NSTDA, สวทช, BIOTEC, ไบโอเทค
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
32
ผู้เข้าชม
15,622
ดาวน์โหลด
10,530
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\" 4,784
การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 3,390
เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 1,864
การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 1,355
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ \"พิรุณ 2\" 1,111

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 23 มิถุนายน 2565
หนังสือเห็ดขุมทรัพย์ชุมชน 11 มิถุนายน 2565
เห็ดเป็นยาและอาหาร 11 มิถุนายน 2565
เห็ดในจังหวัดอำนาจเจริญ 11 มิถุนายน 2565
โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดรู เห็ดฟัน และเห็ดอื่นๆ 11 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 4,784 1,345
2 การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 3,390 686
3 เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 1,864 473
4 การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 1,355 5,781
5 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 2" 1,111 824
6 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 1" 868 619
7 ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 734 106
8 การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 535 430
9 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553 284 112
10 หนังสือเห็ดขุมทรัพย์ชุมชน 226 40