ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,186
  1,031

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)"
คำอธิบาย :  6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-CoV)" 1. แหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด 2. สาเหตุการระบาด อาจไม่ใช่ "งู" 3. เป็นแล้ว "หายได้" ไม่ตายทุกคน 4. ล้างมือด้วย "น้ำอุ่นหรือน้ำเปล่า" ไม่เพียงพอ 5. สั่งของออนไลน์จากจีน โอกาส "ติดเชื้อน้อย" 6. การพัฒนา "ยา/วัคซีน" มีหวัง ข้อมูลจาก: ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
คำสำคัญ :   ไวรัสโคโรนา, coronavirus, เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019, nCoV, ไวรัสอู่ฮั่น, WuhanCoronavirus, NSTDA, สวทช, BIOTEC, ไบโอเทค
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
7,859
ดาวน์โหลด
8,320
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ \"ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)\" 3,186
การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 1,800
เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 1,115
มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ \"พิรุณ 2\" 922
การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 919

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 7 ตุลาคม 2564
ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553 7 ตุลาคม 2564
6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 3 มีนาคม 2563
การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 11 พฤศจิกายน 2559
เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 11 พฤศจิกายน 2559
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรวมกุ้งไทยปี 2552-2553 130 64
2 ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทย 344 68
3 การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 401 370
4 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 1" 621 472
5 การพัฒนาไฮโดรเจลจากแป้งมันสำปะหลังเพื่อใช้เป็นวัสดุนำส่งยาและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 919 5,387
6 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "พิรุณ 2" 922 612
7 เทคโนโลยีการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปรด้วยความร้อนและความชื้น 1,115 407
8 การพัฒนาขนมปังปราศจากกลูเตนจากฟลาวมันสำปะหลัง 1,800 456
9 6 ข้อเท็จจริงโรคอุบัติใหม่ "ไวรัสโคโรนา (2019-nCoV)" 3,186 1,031