นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย

98      65
 
Creative Commons License
นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิทรรศการหมุนเวียน: พม่าระยะประชิด ตีแผ่เรื่องราวชีวิตของคนพม่าในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้รู้จัก เพื่อนบ้าน ในมุมมองใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับความหลากหลายในสังคม มีความเข้าใจถึง ที่มา ที่เป็นอยู่ ที่ไปของคนพม่า โดยบอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นและเหตุผลของการออกเดินทาง ตลอดจนนำเสนอกลยุทธ์การดำเนินชีวิตในประเทศไทย รวมถึงสะท้อนประสบการณ์การทำงาน การวางแผนชีวิตในอนาคตและแง่มุมทางวัฒนธรรมที่ทั้งสองชาติมีรากฐานร่วมกันที่ทำให้เราเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้น นิทรรศการ พม่าระยะประชิด จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 กรกฎาคม 2559
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชาวพม่า, ความเชื่อ, เมียนมา, คนพม่าในไทย, มิวเซียมสยาม, นิทรรศการหมุนเวียน, แรงงานต่างด้าว, ประเพณี, ประเทศเพื่อนบ้าน, สังคมคนพม่า, วิถีชีวิต, วัฒนธรรม, Myanmar, Burma, พม่า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2563). นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย, 11 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166850
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2563). "นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166850. (11 กุมภาพันธ์ 2563)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย". 11 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166850.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการหมุนเวียน พม่าระยะประชิด: คลิป ชีวิตคนพม่าในไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว