นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1

3,800      352
 
Creative Commons License
นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นิทรรศการหมุนเวียน ประสบการณ์หู สู่อาเซียน เป็นรูปแบบ Sound Installation นำเสนอประสบการณ์ของภูมิภาคอาเซียนผ่านการได้ยิน เสียงที่คุ้นเคยอาจมาจากที่ที่ห่างไกลไปกว่าพันกิโลเมตร บทเพลงที่ฟังดูแตกต่างอาจมาจากคนที่อยู่ข้างเรา และเมื่อเราเปิดหูฟังเสียงของผู้คน ดนตรี เมือง ธรรมชาติ อย่างตั้งใจ ไร้อคติ การเดินทางของเสียงก็จะพาเราไปรู้จักกับอาเซียนที่หลากหลายและคุ้นเคย อีกทั้งยังเป็นของเราทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามได้รับความร่วมมือจาก สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน จัดแสดง ณ มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 20 ธันวาคม 2558
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : นิทรรศการจัดวางเสียง, เครื่องดนตรี, ประสบการณ์หู, มิวเซียมสยาม, นิทรรศการหมุนเวียน, Sound installation, นิทรรศการ 360 องศา, ความแตกต่างหลากหลาย, นิทรรศการเสมือน, virtual exhibition, เสียง, เสียงอาเซียน, ASEARN
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน. (2563). นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1, 11 กุมภาพันธ์ 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166894
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน. (2563). "นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166894. (11 กุมภาพันธ์ 2563)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม), คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศิลปินผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงจากประเทศในอาเซียน. "นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1". 11 กุมภาพันธ์ 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/166894.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิทรรศการ ประสบการณ์หู สู่อาเซียน: คำคมที่เกี่ยวกับการฟังเสียง 1

ไม่พบข้อมูลการรีวิว