ปูตัวจิ๋วน่ารักมากที่ Kaiyukan

ข้อมูลผลงาน

  10      2     
 
Creative Commons License
Osaka aquarium Kaiyukan is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ปูตัวจิ๋วน่ารักมากที่ Kaiyukan
คำอธิบาย :  Lybia tessellata เป็นปูเล็กๆ ในวงศ์ Xanthidae พบในส่วนตื้นของมหาสมุทรอินเดียเขตร้อน เช่นเดียวกับสมาชิกอื่นๆ ของสกุล Lybia เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นปูปูปูหรือปูมวยเพราะมีนิสัยในการพกดอกไม้ทะเลรอบๆ ในแต่ละกรงเล็บคล้ายปอมม่อนหรือถุงมือมวยสากล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า, Osaka aquarium Kaiyukan, อควาเรียมที่ดีที่สุดในเอเชีย, ญี่ปุ่น, พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ, สัตว์น้ำ, โอซาก้า, ปูจิ๋ว, อควาเรียมที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (132.91 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง