นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

2,379      1,980
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : "นิตยสารสาระวิทย์" ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบกับหลากหลายสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเรื่องจากปก:- วันเวลาแห่งความหวัง "วัคซีน" COVID-19บทความพิเศษ:- “นวนุรักษ์” แพลตฟอร์มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย- โลกยุคหลัง "โควิด-19"คอลัมน์แนะนำ:- สาระวิทย์ในศิลป์ ตอน “STARGAZING EXPEDITION” Day 1ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :- นวัตกรรมต้านโควิด-19 '"เฟซชิลด์" จากเทคโนโลยี 3D printingหน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :- ฟังเพลง 13 นาทีช่วยคลายเศร้า ฟังต่ออีก 9 นาที จะมีความสุข
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โควิด-19, NSTDA, วิทยาศาสตร์, สาระวิทย์, ดาราศาสตร์, อวกาศ, เทคโนโลยี, สวทช, COVID-19, วิจัย, นวัตกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/index.html
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563, 6 พฤษภาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/181380
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2563). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/181380. (6 พฤษภาคม 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563". 6 พฤษภาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/181380.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว