นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลผลงาน

  1,350      665     
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
คำอธิบาย :  "นิตยสารสาระวิทย์" ฉบับที่ 86 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 พบกับหลากหลายสาระความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่องจากปก:
- วันเวลาแห่งความหวัง "วัคซีน" COVID-19

บทความพิเศษ:
- “นวนุรักษ์” แพลตฟอร์มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมไทย
- โลกยุคหลัง "โควิด-19"

คอลัมน์แนะนำ:
- สาระวิทย์ในศิลป์ ตอน “STARGAZING EXPEDITION” Day 1

ระเบียงข่าว วิทย์-เทคโนฯ ไทย :
- นวัตกรรมต้านโควิด-19 '"เฟซชิลด์" จากเทคโนโลยี 3D printing

หน้าต่างข่าว วิทย์-เทคโนฯ โลก :
- ฟังเพลง 13 นาทีช่วยคลายเศร้า ฟังต่ออีก 9 นาที จะมีความสุข
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   โควิด-19, วิจัย, สาระวิทย์, เทคโนโลยี, อวกาศ, วิทยาศาสตร์, COVID-19, ดาราศาสตร์, NSTDA, สวทช, นวัตกรรม
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/index.html
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ