อ่างล้างมือเท้าแบบเหยียบ

ข้อมูลผลงาน

  5      0     
 
Creative Commons License
อ่างล้างมือเท้าแบบเหยียบ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อ่างล้างมือเท้าแบบเหยียบ
คำอธิบาย :  อ่างล้างมือเท้าแบบเหยียบ ติดตั้งในพื้นที่ถนนคนเดินเมืองชุมแพ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
คำสำคัญ :   การลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19, COVID-19, อ่างล้างมือเท้าแบบเหยียบ, อ่างล้างมือ, ชุมแพ, โคโรน่าไวรัส, Coronavirus, เทศบาลเมืองชุมแพ, ถนนคนเดิน, โคโรนาไวรัส
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (125.97 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง