ไทยชนะเช็กอิน

ข้อมูลผลงาน

  4      0     
 
Creative Commons License
ไทยชนะเช็กอิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ไทยชนะเช็กอิน
คำอธิบาย :  ไทยชนะ คือ ระบบลงทะเบียนของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สำหรับเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน โดยไทยชนะเช็กอิน (Check in) คือ เมื่อประชาชนเดินทางไปห้างสรรพสินค้า ให้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพสแกน QR Code เพื่อเลือกเมนูเช็กอินห้างสรรพสินค้าในไทยชนะ หลังจากนั้นกด รับข้อตกลงและความยินยอม แล้วกรอก หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเช็กอิน ประโยชน์เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการในสถานที่ในชุมชนต่างๆ ได้วันต่อวัน และกรณีพบผู้ติดเชื้อย้อนหลัง ก็สามารถติดตามได้ว่า บุคคลนั้นได้ไปใช้บริการสถานที่ใดบ้าง และเช็กเวลาย้อนหลังได้
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฐิติมา ธรรมบำรุง
คำสำคัญ :   Coronavirus, ไทยชนะเช็กอิน, COVID-19, โคโรน่าไวรัส, แอปพลิเคชัน, โคโรนาไวรัส, ไทยชนะ, การเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน, Application, ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (20.10 KB)