แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า

679      1,367
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนในการผ่าเหง้า
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แผนที่ความคิด, เกษตรกรรม, การผ่าเหง้า, mind map, การขยายพันธุ์พืช
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. (2563). แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า, 28 พฤษภาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183134
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. (2563). "แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183134. (28 พฤษภาคม 2563)
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. "แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า". 28 พฤษภาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183134.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว