รุจี ลี้เจริญ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,668
  1,275

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)
คำอธิบาย :  เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของภาพรวมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
คำสำคัญ :   แผนที่ความคิด, mind map, เกษตรกรรม, การขยายพันธุ์พืช, การเพาะเมล็ด, การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   รุจี ลี้เจริญ
เจ้าของผลงานร่วม :   ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
488
ผู้เข้าชม
111,764
ดาวน์โหลด
129,401
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) 6,668
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 2,176
เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ 1,281
เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก 1,130
Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,079

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 8 การผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ขั้นตอนการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ การผ่าเหง้าคืออะไร ? 28 พฤษภาคม 2563
แผนที่ความคิด (Mind map) การผ่าเหง้า ในส่วนของ ภาพรวมการผ่าเหง้า 28 พฤษภาคม 2563
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) 6,668 1,275
2 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 2 การเตรียมตุ้มตอน 2,176 963
3 เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ 1,281 681
4 เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก 1,130 572
5 Infographic การขยายพันธุ์พืช 1,079 1,955
6 VDO การขยายพันธุ์พืช ตอน การตอนกิ่ง ในส่วนของ การทำน้ำยาเร่งราก 980 353
7 แผนที่ความคิด (Mind map) การเพาะเมล็ด ในส่วนของ ขั้นตอนการเพาะแบบปกติ 972 911
8 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 4 การติดตา 856 692
9 การติดตา 833 308
10 Infographic การขยายพันธุ์พืช ตอนที่ 3 การตอนกิ่ง 799 437