เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ

1,430      809
 
Creative Commons License
เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชที่แห้ง มาเพื่อทำการคัดเลือกไปขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเพาะเมล็ด, การขยายพันธุ์พืช, เกษตรกรรม, การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ, การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รุจี ลี้เจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ, 27 เมษายน 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93742
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). "เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93742. (27 เมษายน 2561)
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. "เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ". 27 เมษายน 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/93742.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เมล็ดพันธุ์พืชที่เตรียมเก็บ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว