เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก

1,289      724
 
Creative Commons License
เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : นำเอาเศษปลามาทำปุ๋ยชีวภาพได้
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปุ๋ยปลาหมัก, เศษปลา, ปุ๋ยชีวภาพ, เกษตรกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ประสาร เอมวัฒนะ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. (2560). เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก, 27 พฤศจิกายน 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78604
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. (2560). "เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78604. (27 พฤศจิกายน 2560)
ประสาร เอมวัฒนะ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, รุจี ลี้เจริญ. "เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก". 27 พฤศจิกายน 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/78604.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เศษปลา นำมาทำปุ๋ยปลาหมัก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว