แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)

12,662      1,593
 
Creative Commons License
แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : เป็นแผนที่ความคิดเพื่ออธิบายภาพรวมของสื่อชุด การขยายพันธุ์พืช ตอน การเพาะเมล็ด ในส่วนของภาพรวมการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : mind map, การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์, การเพาะเมล็ด, การขยายพันธุ์พืช, แผนที่ความคิด, เกษตรกรรม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : รุจี ลี้เจริญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม), 10 พฤษภาคม 2561. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94585
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. (2561). "แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94585. (10 พฤษภาคม 2561)
รุจี ลี้เจริญ, สันติ สวนศรี, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ประสาร เอมวัฒนะ, สุรพล เดชธำรงวัฒน์. "แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)". 10 พฤษภาคม 2561: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/94585.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่ความคิด (Mind map) การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ (ภาพรวม)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว