โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด

416      331
 
Creative Commons License
โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โมเดลขับเคลื่อนความสมดุลในสังคมหลังโควิด, covid-19, ตู้ปันสุข, coronavirus, การเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังโควิด, โควิด-19, covid19, การอุบัติขึ้นของสังคมหลังโควิด, เศรษฐกิจพอเพียง, โควิด19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด, 11 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183256
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). "โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183256. (11 มิถุนายน 2563)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. "โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด". 11 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183256.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว