สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,331
  441

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"
คำอธิบาย :  การทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ต้องใส่ใจดูแล ปล่อยไม่ได้เลย ที่สำคัญคือ ช่างสังเกต รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ ถ้าทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ .. สุจารี ธนสิริธนากร
คำสำคัญ :   เกษตร, เกษตรอินทรีย์, การเกษตร, เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สวนปันบุญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุจารี ธนสิริธนากร
เจ้าของผลงานร่วม :   วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
30
ผู้เข้าชม
10,847
ดาวน์โหลด
4,265
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\" 3,331
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 1,484
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 1,413
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 880
สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 598

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 512 กุมภาพันธ์ 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 511 มกราคม 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 510 ธันวาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 506 สิงหาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 502 เมษายน 2563 14 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ" 3,331 441
2 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 1,484 76
3 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 1,413 274
4 กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 880 380
5 สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 598 376
6 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 524 273
7 เอกสารรายงาน “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคน... 484 831
8 (ร่าง) แผนอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 480 516
9 โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด 468 341
10 รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561 431 500