สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,269
  257

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"
คำอธิบาย :  การทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ต้องใส่ใจดูแล ปล่อยไม่ได้เลย ที่สำคัญคือ ช่างสังเกต รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ ถ้าทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ .. สุจารี ธนสิริธนากร
คำสำคัญ :   เกษตร, เกษตรอินทรีย์, การเกษตร, เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สวนปันบุญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุจารี ธนสิริธนากร
เจ้าของผลงานร่วม :   วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
13
ผู้เข้าชม
3,823
ดาวน์โหลด
2,063
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\" 1,269
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 661
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 413
สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 387
เอกสารรายงาน “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคน... 323

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 17 ตุลาคม 2564
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 501 เดือนมีนาคม 2563 17 ตุลาคม 2564
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 500 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 17 ตุลาคม 2564
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 499 เดือนมกราคม 2563 17 ตุลาคม 2564
เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ" 5 เมษายน 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ" 1,269 257
2 กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 661 246
3 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 413 103
4 สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 387 228
5 เอกสารรายงาน “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนากำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคนอุดมศึกษากับความต้องการกำลังคน... 323 518
6 (ร่าง) แผนอุดมศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564-2570 320 381
7 คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 317 155
8 อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 310 30
9 โลกเปลี่ยน คนปรับ เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด 303 251
10 รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561 276 223