รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561

388      429
 
Creative Commons License
รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้อมูลเบื้องต้นขีดความสามารถ, มาตรการ, นิสิต นักศึกษาพิการ, การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการ, แนวทาง, นโยบาย, รายงานผลการสำรวจ, สถาบันอุดมศึกษา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561, 20 เมษายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179875
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. (2563). "รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179875. (20 เมษายน 2563)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. "รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561". 20 เมษายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/179875.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รายงานผลการสำรวจข้อมูลนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561

ไม่พบข้อมูลการรีวิว