เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"

949      227
 
Creative Commons License
เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ" ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : การทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ต้องใส่ใจดูแล ปล่อยไม่ได้เลย ที่สำคัญคือ ช่างสังเกต รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ ถ้าทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ .. สุจารี ธนสิริธนากร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตร, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, เกษตรอินทรีย์, การเกษตร, สวนปันบุญ, เกษตรกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุจารี ธนสิริธนากร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/punboon-organic/
URL :
:
สุจารี ธนสิริธนากร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ. (2564). เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\", 5 เมษายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227710
สุจารี ธนสิริธนากร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ. (2564). "เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\"". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227710. (5 เมษายน 2564)
สุจารี ธนสิริธนากร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ. "เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\"". 5 เมษายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/227710.


รีวิว : เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"

ไม่พบข้อมูลการรีวิว