สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,550
  377

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เกษตรอินทรีย์...วิถี "ปันบุญ"
คำอธิบาย :  การทำการเกษตรอินทรีย์ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยาก ต้องใส่ใจดูแล ปล่อยไม่ได้เลย ที่สำคัญคือ ช่างสังเกต รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่ทำ ถ้าทำและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะประสบความสำเร็จ .. สุจารี ธนสิริธนากร
คำสำคัญ :   เกษตร, เกษตรอินทรีย์, การเกษตร, เกษตรกร, วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สวนปันบุญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สุจารี ธนสิริธนากร
เจ้าของผลงานร่วม :   วิสาหกิจชุมชนปันบุญ, สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
30
ผู้เข้าชม
9,152
ดาวน์โหลด
3,955
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เกษตรอินทรีย์...วิถี \"ปันบุญ\" 2,550
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 1,168
คู่มือการใช้ตราสัญลักษณ์กระทรวง อว. พร้อมไฟล์ Ai 992
กรอบแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 812
สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 511

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 512 กุมภาพันธ์ 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 511 มกราคม 2564 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 510 ธันวาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 506 สิงหาคม 2563 14 มีนาคม 2565
อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 502 เมษายน 2563 14 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 499 มกราคม 2563 77 42
2 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 502 เมษายน 2563 96 52
3 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 506 สิงหาคม 2563 98 44
4 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 510 ธันวาคม 2563 100 38
5 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 512 กุมภาพันธ์ 2564 100 42
6 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 46 ฉบับที่ 501 มีนาคม 2563 100 40
7 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 517 เดือนกรกฎาคม 2564 103 38
8 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 519 เดือนกันยายน 2564 104 34
9 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 48 ฉบับที่ 520 เดือนตุลาคม 2564 106 34
10 อนุสารอุดมศึกษา ปีที่ 47 ฉบับที่ 518 เดือนสิงหาคม 2564 108 32