คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

1,839      384
 
Creative Commons License
คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พืช, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธราธร ทีรฆฐิติ,ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์, อรนุช ลีลาพร,ดร., ยินดี ชาญวิวัฒนา,ดร., ลิขิต มณีสินธุ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธราธร ทีรฆฐิติ,ดร., ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์, อรนุช ลีลาพร,ดร., ยินดี ชาญวิวัฒนา,ดร., ลิขิต มณีสินธุ์. (2563). คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ, 4 มิถุนายน 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183587
ธราธร ทีรฆฐิติ,ดร., ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์, อรนุช ลีลาพร,ดร., ยินดี ชาญวิวัฒนา,ดร., ลิขิต มณีสินธุ์. (2563). "คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183587. (4 มิถุนายน 2563)
ธราธร ทีรฆฐิติ,ดร., ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์, อรนุช ลีลาพร,ดร., ยินดี ชาญวิวัฒนา,ดร., ลิขิต มณีสินธุ์. "คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ". 4 มิถุนายน 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/183587.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (24,210)
จำนวนผู้เข้าชม (18,426)
จำนวนผู้เข้าชม (12,694)

รีวิว : คู่มือ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว