ลอยกระทง : เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก

ข้อมูลผลงาน

  38      23     
 
Creative Commons License
ลอยกระทง : เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ลอยกระทง : เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก
คำอธิบาย :  ลอยกระทง เรือพระราชพิธี วัฒนธรรมน้ำร่วมราก ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ในมิติท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ ประเทศเพื่อนบ้าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
คำสำคัญ :   ลอยกระทง, ประวัติศาสตร์, เรือพระราชพิธี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (15.82 MB)
 
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง