สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  8,335
  114,024

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
คำอธิบาย :  Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์
คำสำคัญ :   Clipart เด็กไหว้พระสงฆ์, Clipart, เด็กไหว้พระสงฆ์, สพฐ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล